nl

Hannie Broedt

Hannie broedt 

Ook aan onze gans Hannie is te zien dat het voorjaar voor de deur staat. Al 2 weken zit ze steevast op haar eitjes. Niemand die het voor elkaar krijgt om haar van haar plek te jagen. Aan het einde van de winter bereiden de ganzen zich voor op het voortbrengen van nageslacht. De ganzeriken gaan fier rechtop lopen, steken hun borst vooruit en strijken hun veren glad. Ze paraderen over het grasveld en proberen de vrouwtjes te imponeren en aan zich te binden. Zodra er concurrentie in de buurt komt slaan ze hun veren uit. Een geduchte tegenstander laat het er niet bij zitten. Is het vrouwtje interessant genoeg dan blaast en kwaakt de tegenstander om de uitdager te verdrijven. Het recht van de sterkste gaat gelden. Ze grijpen met hun bek in andergans hals en slaan er met hun vleugels driftig op los. Uiteindelijk zal een van de 2 verliezen en met de spreekwoordelijke staart tussen zijn benen vertrekken. De overgebleven ganzerik zal zijn vrouwtje blijven verdedigen en zorgen voor zijn nageslacht totdat het groot genoeg is om zelfstandig verder te gaan.